Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o.

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną w 1991 roku i będąca następcą prawnym dawnego Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego (działającego w Jeleniej Górze od 1976r.). Biuro od szeregu lat jest trwale związane z planowaniem rozwoju przestrzennego zachodniego pogranicza Polski, w tym zwłaszcza regionu jeleniogórskiego i jego najbliższego otoczenia. Obecni jesteśmy jako jednostka autorska szeregu opracowań przede wszystkim na terenie województwa dolnośląskiego, a także województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Wcześniej prowadziliśmy prace planistyczne na terenie łódzkiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Biuro wykonuje m.in.:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • koncepcje urbanistyczne i projekty zagospodarowania terenu,
 • koncepcje i projekty architektoniczne,
 • programy i plany rewitalizacji,

 

 • projekty budowlane i wykonawcze w pełnym zakresie,
 • gotowe projekty budowlane dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i usługowego,
 • studia i ekspertyzy dla potrzeb planowania przestrzennego i projektowania.
 • projekty terenów zieleni, w tym rewaloryzacji założeń zabytkowych,
 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne,
 • strategie zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów,
 • plany rozwoju lokalnego,
 • plany ochrony parków narodowych i krajobrazowych,
 • oferty inwestycyjne i studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych,
 • programy ochrony środowiska,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • programy modernizacji i rozbudowy sieci drogowej i uzbrojenia technicznego,
 • opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb projektów planów miejscowych,
 • inwentaryzacje zieleni i projekty gospodarki drzewostanem, w tym założeń zabytkowych,
 • wyceny majątku i nieruchomości,
 • prace związane z działalnością wydawniczą, usługami marketingowymi i produkcyjnymi oraz organizacją wystaw.
 •  

Pracami Biura kieruje Zarząd w składzie:
mgr inż. arch. Wojciech Korpal – prezes

Księgowość:
Dorota Wąsowicz
tel. 75 64 21 031

Sekretariat:
Leokadia Raczyńska
tel. 75 64 21 010,
fax. 75 75 232 45

Podstawowe identyfikatory:
NIP: 611-015-51-61
REGON: 230010010 KRS: 0000157332
Kapitał podstawowy: 81 000 pln

adres:
ul. Mickiewicza 26
58-500 Jelenia Góra
tel. 075/6421010

 


Aktualności

 

2011.01.08
Nowa strona www
Witamy Państwa na nowej stronie www naszej pracowni architektonicznej. Zapraszamy do zapoznania...

> więcej> Więcej aktualności

Architekt-Biuro.pl 2011 ©
Pracownia Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Beata Kunkiewicz
mgr inż. Piotr Hałon
mgr inż. arch. Marek Stachowicz

tel stacjonarny 75 64 21 029, 75 64 21 017
tel. komorkowy 606 439 866
email. beatakunkiewicz@poczta.onet.pl
Jeleniogórskie Biuro Planowania i Ppojektowania Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 26 58-500 Jelenia Góra


Lek-Med.pl - Strony www dla lekarzy | start | zespół projektowy | zakres usług | realizacje | kontakt | ginekolog jelenia góra | ortodonta wrocław | dentysta wrocław